Algemene voorwaarden2024-01-20T11:20:03+01:00

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Fotosessie

De klant ontvangt voorafgaand aan de fotosessie informatie over de kosten van de fotosessie en de eventuele reiskosten. De boeking van de fotosessie is definitief na aanbetaling van betaling van de opnamekosten. Voor portretfotografie geldt: het restantbedrag van de fotosessie  dient uiterlijk op de dag van de fotosessie  betaald te zijn.  Voor later bestelde producten geldt dat bijkomende kosten betaald moeten worden na goedkeuring van de preview. Het betreffende product wordt besteld na goedkeuring en ontvangst van de betaling.
Bruidsfotografie: aanbetaling 30 % van de offerte en restant 7 dagen na fotoshoot, Een upgrade van een eventueel album betaald moet worden na goedkeuring van de preview. Het betreffende product wordt besteld na goedkeuring en ontvangst van de betaling.
Zakelijke fotosessies : aanbetaling 30% van de offerte en restant 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 2 Annuleren

Voor alle portretfotosessies geldt dat annuleren tot vier weken voor de afgesproken datum kosteloos mogelijk is. Bij later annuleren wordt de fotosessie verzet bij volledig annuleren worden de opnamekosten in rekening gebracht.

Ziek: neem zo spoedig mogelijk contact op om de sessie te verzetten, het is zonde om ziek op de foto te gaan.
Aanvullend bij ene Cake Smash fotoshoot: verzetten kan tot 7 dagen van te voren, dit ivm met het bestellen van de taart, lukt het niet om binnen de houdbaarheid van de taart een andere datum te plannen, zijn een deel van de kosten van de taart voor de opdrachtgever (€25.00)

Newborn: Soms gebeuren er dingen waardoor een fotoshoot niet door kan gaan. Er kunnen zorgen of legitieme redenen zijn waarom je af wil zeggen. Overleg dit gewoon, de shoot kan verplaatst of aangepast worden. Is er sprake van een veel te vroeg geboren kindje dat in de couveuse ligt of andere medische zorgen, dan betaal ik gewoon terug wat jullie al voldaan hebben.  In alle andere gevallen gaan we overleggen wat een optie is.

Bruidsfotografie: kosteloos annuleren tot 3 maanden voor de afgesproken datum. Verplaatsen is mogelijk in overleg. Bij later annuleren worden annulering kosten in rekening gebracht ter hoogte van gemaakte kosten en geleden inkomsten derving, dit wordt verrekend met de aanbetaling.
Zakelijke fotosessie: Bij later annuleren wordt de foto sessie verzet of de annuleringskosten worden in rekening gebracht, deze bedragen de kosten van de aanbetaling.

Bruidsfotografie: kosteloos annuleren tot 3 maanden voor de afgesproken datum. Verplaatsen is mogelijk in overleg. Bij later annuleren worden annulering kosten in rekening gebracht ter hoogte van gemaakte kosten en geleden inkomsten derving, dit wordt verrekend met de aanbetaling.

Zakelijke fotosessie: annuleren tot vier weken voor de afgesproken datum kosteloos. Bij later annuleren wordt de foto sessie verzet of de annuleringskosten worden in rekening gebracht, deze bedragen de kosten van de aanbetaling.

Artikel 3 Privé-gegevens

Wendy van Kuler Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, email-adres e.d) openbaar maken of doorgeven aan derden. Zie privacy verklaring.
Aan alle klanten wordt toestemming gevraagd om enkele foto’s te mogen delen op website of socialmedia, voor het mogen delen is schriftelijk toestemming nodig.  Als dank voor het mogen delen ontvangt de klant iets extra’s afhankelijk van het afgenomen pakket. Het wel of niet mogen delen van de foto’s wordt opgenomen in de exif gegevens van de foto’s. ( Er mag altijd aangeven worden welke foto’s niet gedeeld mogen worden zolang ik maar keus heb uit 60% van de foto’s)

Artikel 4 Eigendom/auteursrecht

Het auteursrecht van de foto’s rust te allen tijde bij Wendy van Kuler Fotografie. Het promotiefilmpje mag/kan, indien rechtenvrije muziek is gebruikt, geplaatst worden op sociale media. De geportretteerde(n) mag/mogen de kleine resolutiebeelden die geleverd worden bij een fotobestelling, voorzien van mijn logo, gebruiken voor publicatie op zijn/haar/hun persoonlijke website of op sociale media zoals facebook en twitter. Het is niet toegestaan om de ontvangen digitale bestanden op het internet te plaatsen (of op andere wijze te verspreiden) in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door de fotografe.  Bij afname van de usb stick met de digitale bestanden heeft de klant het recht op fotoreproductie voor eigengebruik. Het is niet toegestaan om de bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of de foto’s te reproduceren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de fotografe. Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de fotografe.
Bij publicatie dient de naam van de fotograaf vermeld te worden.

Artikel 5 Aard van de reportage/inspanninsverplichting.

Wendy van Kuler fotografie heeft een inspanningsverplichting en geeft geen garantie over de resultaten van de opdracht. Ondanks de ervaring van de fotograaf en het feit dat de fotograaf zich zal inspannen om aan alle wensen te voldoen, kan de fotograaf gezien de aard van een newborn/kinderportret/cake smash/trouwreportage niet garanderen dat aan alle vooraf aangegeven wensen op fotogebied kan worden voldaan. Fotograaf sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het ontbreken van bepaalde momenten op beeld

Artikel 6 Digitale bestanden

De klant ontvangt de geselecteerde foto’s in een hoge resolutie als JPG-bestanden, zorgvuldig bewerkt in mijn kenmerkende fotografische stijl. Let op: RAW-bestanden worden niet aan klanten verstrekt. Het is niet toegestaan om de gekochte digitale bestanden te bewerken. U mag ze dus niet bijsnijden, omzetten naar zwartwit, er een filter er overheen zetten et cetera. Bij een pakket worden de digitale bestanden geleverd op een USB-stick, zorg zelf voor een goede back-up.
N.B. Het is niet mogelijk om na levering van digitale bestanden te ruilen voor andere.

Artikel 7 Producten

De fotografe werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm voor optimale kleurbewerking en kleurcorrectie. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren of helderheid anders ervaart. De klant heeft in dit geval geen recht op een nieuw product, op restitutie van het betaalde bedrag of een andere vergoeding. Als u de digitale bestanden ergens anders dan bij Wendy van Kuler fotografie laat afdrukken let er dan op dat u optimaliseren/verbeteren uitvinkt. Uiteraard is Wendy van Kuler Fotografie niet verantwoordelijk voor geleverde prints die niet bij haar zijn besteld.
– Foto’s worden geleverd in diverse verhoudingen: 2:3/5:7/1:1, wil je een specifieke verhouding /afmeting? geef dit aan op het afspraakformulier.
-Zwart-wit foto’s: Het maken van zwartwit foto’s vraagt een speciale belichting en een zorgvuldige bewerking, niet met een druk op de knop in Photoshop, waardoor ze uniek zijn en als aparte foto berekend worden. Geef van te voren aan op het afspraakformulier dat je graag ook zwartwit foto’s wil hebben.
-De digitale fotogalerij staat 30 dagen online en kan éénmalig verlengd worden. Bij nogmaals verlengen zullen er kosten in rekening worden gebracht.
-Bestelde fotoalbum en wandproducten dienen binnen drie maanden na de fotoshoot besteld te worden bij de leverancier, na drie maanden worden eventuele prijs verhogingen door berekend.

Artikel 8 levertijd

De levertijd van de preview digitale selectie in de online galerij is 10 werkdagen.
Levertijd van de bestelde producten is mede afhankelijk van de leverancier van deze producten.
Levertijd bruidsreportage is 20 werkdagen.

Artikel 9 portfoliosessie

Indien u bij een portfoliosessie gebruikmaakt van uw recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wendy van Kuler Fotografie. Door bv bij meer 60% van de foto’s de toestemming in te trekken voor het gebruik. Echter dan wordt de fotosessie in rekening gebracht.

Artikel 10 Klachten

De fotografe zal er te allen tijde naar streven om een product af te leveren waar de geportretteerde(n) zich goed bij voelt/voelen. Gezien de aard van de reportage kan geen garantie worden gegeven voor het maken van specifieke beelden.

Artikel 11 Prijsgarantie/cadeaubonnen.

Cadeaubonnen vertegenwoordigen een waarde, deze is vermeld op de bon. De bonnen (waarde) zijn twee jaar geldig na afgifte, datum staat op de bon. De prijzen van de producten zoals bv fotoalbum en wandproducten zijn geldig tot 3 maanden na aanschaf cadeaubon. Prijs verhoging van de producten die drie maanden na de fotoshoot/aanschaf cadeaubon worden besteld, worden doorberekend aan de klant.

Artikel 12: Locatie Kosten

De Klant is verantwoordelijk voor eventuele kosten met betrekking tot het gebruik van een (natuur)locatie.

De Klant erkent en aanvaardt de verantwoordelijkheid voor alle kosten die voortvloeien uit het gebruik van een (natuur)locatie voor de geleverde diensten of evenementen.  Onder de kosten vallen onder andere, maar niet uitsluitend, vergunningen, toelatingen, schoonmaakkosten, schade aan de locatie en andere gerelateerde uitgaven.

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om voorafgaand aan het gebruik van de (natuur)locatie alle benodigde vergunningen en toelatingen te verkrijgen.

Het niet nakomen van deze verplichting ontslaat Wendy van Kuler Fotografie van elke aansprakelijkheid voor eventuele boetes, schadeclaims of andere financiële verplichtingen die voortvloeien uit het gebruik van de (natuur)locatie door de Klant.

Bij annulering de fotoshoot blijft de Klant aansprakelijk voor reeds gemaakte kosten met betrekking tot de (natuur)locatie, zoals overeengekomen in de annuleringsvoorwaarden.

Door gebruik te maken van de diensten van Wendy van Kuler Fotografie stemt de Klant in met bovengenoemde bepalingen en verplicht zich deze na te leven.

Artikel 13 Bewaar termijn.

Het beeldmateriaal wordt 2 jaar bewaard door Wendy van Kuler Fotografie.

Portfoliobeeldmateriaal wordt maximaal 15 jaar bewaard door Wendy van Kuler Fotografie

Meer informatie?

Wendy van Kuler portretfotograaf in Hilversum voor newborn, baby en natuurlijk portretten

Vul het contactformulier in en ik mail de uitgebreide informatiefolder.
Bekijk ook de Veel Gestelde Vragen en Werkwijze »

Social Media

Ga naar de bovenkant