Tussen de 32 en 34 weken.
In elk geval voor dat de baby is ingedaald.