Privacy verklaring2022-02-02T14:45:11+01:00

Privacy verklaring

Wendy van Kuler Fotografie,

gevestigd aan
Lorentzweg 122
1223 HS Hilversum,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.kuler.nl
Lorentzweg 122
1223 HS Hilversum
+3106 12862675

W.van Kuler is de Functionaris Gegevensbescherming van Wendy van Kuler Fotografie Hij/zij is te bereiken via foto@kuler.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wendy van Kuler Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken indien nodig:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Foto’s

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wendy van Kuler Fotografie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • van jou verstrekt door ouders: gegevens van personen jonger dan 16 jaar
  Dit voor leeftijd gebonden fotoshoots, zoals Newborn, sitter en cake smash
 • Gezondheid (door bijvoorbeeld te vertellen hoe de bevalling gegaan is of hoe de zwangerschap verloopt via de mail).

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via foto@kuler.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wendy van Kuler Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Soort fotoshoot: newborn, sitter, cake smash en families
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte

Contactformulier

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wendy van Kuler Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wendy van Kuler Fotografie) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wendy van Kuler Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie

 • Fotoshoot particulier persoonsgegevens. Bewaartermijn 7 jaar. Reden om contact te kunnen maken en belasting.
 • Portfolio fotoshoot: Bewaar termijn maximaal 15 jaar (2033)/geen einddatum. Reden om contact te kunnen opnemen.
 • Facturen 10 jaar, reden belastingdienst

 Delen van persoonsgegevens met derden

Wendy van Kuler Fotografie verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. Alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wendy van Kuler Fotografie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
 • Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wendy van Kuler Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar foto@kuler.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
 • Ook bij een portfolioshoot heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wendy van Kuler Fotografie. Dan wordt echter wel de fotoshoot in rekening gebracht.

Wendy van Kuler Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wendy van Kuler Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@kuler.nl

Meer informatie?

Wendy van Kuler portretfotograaf in Hilversum voor newborn, baby en natuurlijk portretten

Vul het contactformulier in en ik mail de uitgebreide informatiefolder.
Bekijk ook de Veel Gestelde Vragen en Werkwijze »

Social Media

Ga naar de bovenkant